O MNIE

Nazywam się Natalia Moczyróg-Mikoś. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w trybie stacjonarnym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Równolegle ukończyłam studia licencjackie na kierunku kognitywistyka, również na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam również z wyróżnieniem całościowe 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS w Rzeszowie. Obecnie jestem w trakcie procesu ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją wiedzę poszerzam nie tylko w ramach studiów podyplomowych, ale i podczas uczestnictwa w konferencjach. Swoją pracę poddaję również regularnej superwizji.

Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w gabinecie prywatnym, jak również w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrycznym oraz Poradni Psychologicznej w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnowie. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, świadczę pomoc psychologiczną, zajmuję się również diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem do celów orzeczniczych. W ramach pracy w oddziale dziennym prowadziłam także grupowe zajęcia psychologiczne o charakterze warsztatowym, psychoedukacyjnym i wsparciowym. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, szczególnie chętnie podejmuję terapię osób z zaburzeniami nastroju oraz z zaburzeniami lękowymi. Stosuję metody oparte na dowodach, głównie poznawcze, behawioralne, relaksacyjne, techniki uważności, doświadczeniowe oraz dialektyczno-behawioralne.

Jako psycholog zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy głównie z osobami dorosłymi, ale również z dziećmi i młodzieżą w takich placówkach, jak:

 • Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie – Poradnia Psychologiczna oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
 • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Oddział Psychiatryczny I w Straszęcinie
 • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii oraz Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Libertia” W Tarnowie

Ukończyłam również dodatkowe kursy i szkolenia:

 • warsztat „Praca z Trybami Schematów dla Początkujących”
 • warsztat „Terapia metapoznawcza. Wprowadzenie”
 • certyfikat „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”
 • studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach – oddział zamiejscowy w MCDN ODN w Tarnowie

Godziny pracy

poniedziałek 16:00 - 20:00 ul.Urszulańska 17/2
Tarnów
wtorek 15:00 - 20:00 ul.Urszulańska 17/2
Tarnów