O MNIE

Nazywam się Natalia Moczyróg-Mikoś. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w trybie stacjonarnym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Równolegle ukończyłam studia licencjackie na kierunku kognitywistyka, również na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jestem na 4 roku w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej SWPS w Rzeszowie, którego ukończenie pozwala na ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Swoją wiedzę poszerzam nie tylko w ramach studiów podyplomowych, ale i podczas uczestnictwa w konferencjach. Swoją pracę poddaję również regularnej superwizji.

Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w gabinecie prywatnym, jak również w Poradni Psychologicznej oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym w Zespole Przychodni Specjalistycznych przy ul. Mostowej 6 w Tarnowie. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, świadczę pomoc psychologiczną, zajmuję się również diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem do celów orzeczniczych. W ramach oddziału dziennego prowadzę także grupowe zajęcia psychologiczne o charakterze warsztatowym i psychoedukacyjnym. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, szczególnie chętnie podejmuję terapię osób z zaburzeniami nastroju oraz z zaburzeniami lękowymi. Stosuję metody oparte na dowodach, głównie poznawcze, behawioralne, relaksacyjne, techniki uważności, doświadczeniowe oraz dialektyczno-behawioralne.

Jako psycholog zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w takich placówkach, jak:

  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Oddział Psychiatryczny I w Straszęcinie
  • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii oraz Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
  • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie
  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Libertia” W Tarnowie

Ukończyłam również dodatkowe kursy i szkolenia:

  • warsztat „Praca z Trybami Schematów dla Początkujących”
  • warsztat „Terapia metapoznawcza. Wprowadzenie”
  • certyfikat „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”
  • studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach – oddział zamiejscowy w MCDN ODN w Tarnowie

Godziny pracy

poniedziałek 16:00 - 20:00 ul.Urszulańska 17/2
Tarnów
wtorek 15:00 - 20:00 ul.Urszulańska 17/2
Tarnów